Μετάβαση στην κεντρική σελίδα
Site map Επικοινωνία Links Όροι Χρήσης
 
Ο Όμιλος
Βρίσκεστε εδώ : Ο Όμιλος / Τι κάνουμε
Τι κάνουμε

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, με ετήσια ονομαστική δυναμικότητα 7,5 εκ. τόνους, 5 εκ. τόνους και 4,5 εκ. τόνους αργού αντίστοιχα. Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν μαζί το 68% περίπου της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας, ενώ διαθέτουν συνολικά δεξαμενές αποθήκευσης αργού  και προϊόντων πετρελαίου, χωρητικότητας 6,65 εκατ. κυβ. μέτρων.

Από το 1999 ο Όμιλος, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ΕΛ.Π.ΕΤ.- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, κατέχει πλειοψηφικό πακέτο στην OKTA AD SKOPJE, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο στην Π.Γ.Δ.Μ.  Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ είναι 2,5 εκατ. τόνοι.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) κι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη. Διαθέτει μεγάλο αριθμό μονάδων διύλισης και μετατροπής βαρέων κλασμάτων σε λευκά προϊόντα. Οι μονάδες μετατροπής με υψηλό δείκτη πολυπλοκότητας αποτελούν το βασικό του πλεονέκτημα. Κύρια μονάδα μετατροπής είναι η μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) με ονομαστική δυναμικότητα 45.000 βαρελιών την ημέρα. Η μονάδα κατεργάζεται ατμοσφαιρικό υπόλειμμα και απόσταγμα κενού από μονάδες στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη για την παραγωγή λευκών προϊόντων.  Επίσης, λειτουργούν δύο μονάδες Ατμοσφαιρικής Απόσταξης, μονάδες Αναμόρφωσης, Ισομερισμού, Υδρογονοαποθείωσης, Απόσταξης υπό κενό, Καταλυτικής Υδρογονοπυρόλυσης, καθώς και βοηθητικές μονάδες, μεταξύ των οποίων και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου λειτουργεί εναρμονισμένο πλήρως στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά του και τη συμμετοχή του στην κερδοφορία του Ομίλου.

Προμηθεύει τον Όμιλο με Βενζίνη Υψηλών περίπου Οκτανίων (100 RON) με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ενώ καλύπτει το 80% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου σε τελικά προϊόντα βενζινών. Έχει επίσης δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης όλων των εμπορικών ποιοτήτων πετρελαίου (κίνησης,θέρμανσης, ναυτιλίας) των τελευταίων προδιαγραφών. 

Διαθέτει μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση όλων των τύπων τελικών προϊόντων, ενώ έχει την κύρια ευθύνη παροχής καυσίμου στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Διαθέτει αγωγό διακίνησης αργού από τις εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγάρων και αγωγό διακίνησης τελικών και ημικατεργασμένων προϊόντων από και προς το διυλιστήριο Ελευσίνας. 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κατά το Β΄εξάμηνο  του 2012 ολοκληρώθηκε  το έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου και ξεκίνησε η εμπορική του λειτουργία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα, ύψους €1,4 δισ, ένα έργο σταθμός στην ιστορία του Ομίλου.Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση των εξής βασικών μονάδων:

  • Μονάδα κενού, δυναμικότητας 45.000 βαρελιών/μέρα.
  • Μονάδα υδρογονοδιάσπασης (hydrocracker) υψηλής πίεσης, δυναμικότητας 39.000βαρελιών/μέρα, η μοναδική τέτοιου είδους στην Ελλάδα, για παραγωγή ντίζελ χαμηλού θείου.
  • Μονάδα θερμικής πυρόλυσης (flexicocker), δυναμικότητας 20.000 βαρελιών/μέρα, η μοναδική στην Ελλάδα και μόλις η δεύτερη παρόμοια στην Ευρώπη, τεχνολογίας Exxon, για μετατροπή της ασφάλτου σε ελαφρά προϊόντα και αεριοποίηση του παραγόμενου κωκ για την μετατροπή του σε καθαρό αέριο καύσιμο, για τις ενεργειακές ανάγκες του διυλιστηρίου.
  • Μονάδα παραγωγής υδρογόνου, δυναμικότητας 125.000 Νm3/ώρα
  • Βοηθητικές μονάδες (αέρα, ατμού, ανάκτησης θείου, αναγέννηση αμίνης, ψύξης νερού και άλλες).

Το έργο ξεκίνησε το 2009 με κύριο ανάδοχο την Tecnicas Reunidas, εξειδικευμένο εργολάβο σε έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας και την εταιρεία μελετών του Ομίλου, ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Δεδομένου του μεγέθους του, το έργο προσφέρει αναπτυξιακή πνοή στην Ελληνική οικονομία. Σημαντικό ποσοστό του εκτελέστηκε από Ελληνικές εταιρείες, εξασφαλίζει τη διατήρηση 400 θέσεων εργασίας, ενώ δημιούργησε ως και 3.500 θέσεις κατά τη φάση κατασκευής του.

Οι νέες μονάδες καθιστούν το διυλιστήριο ως ένα από τα πλέον σύγχρονα διυλιστήρια της Μεσογείου, με βαθμό συνθετότητας κατά Nelson 8,1. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ κίνησης, αεροπορικά καύσιμα), σύγχρονων και περιβαλλοντικά φιλικών προδιαγραφών, που βρίσκονται σε έλλειψη στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αντίστοιχα, μηδενίζεται η παραγωγή του χαμηλής αξίας μαζούτ υψηλού θείου, του οποίου η ζήτηση  μειώνεται σταθερά στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Επίσης, αναβαθμίστηκαν σημαντικά οι συνθήκες λειτουργίας του διυλιστηρίου τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), και σωματιδίων μειώθηκαν σημαντικά κατά 70,2% και 84,2% αντίστοιχα. Μείωση σημειώθηκε και στις εκπομπές  οξειδίων του αζώτου κατά 11,6%.

Η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά και στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας.ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τύπου hydroskimming.  Εκτός από τη μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης, διαθέτει μονάδες αναμόρφωσης και ισομερισμού νάφθας, υδρογονοαποθείωσης κηροζίνης και ντίζελ, αποθείωσης αερίων και ανάκτησης στοιχειακού θείου.

Διαθέτει δύο σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων με συνολικά 41 θέσεις φόρτωσης και σταθμό φόρτωσης τρένων με 5 θέσεις φόρτωσης.  Ακόμη, διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαιοειδών συνολικού ωφέλιμου χώρου 1.161.000 m3.

Είναι το μόνο διυλιστήριο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με όλους τους τύπους καυσίμων, τόσο της τοπικής αγοράς όσο και της βαλκανικής ενδοχώρας. Η περιβαλλοντική επίδοση του διυλιστηρίου συνεχώς βελτιώνεται με επενδύσεις σε μονάδες αποθείωσης και τροποποιήσεις, που στοχεύουν και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Στο αναβαθμισμένο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης βελτιστοποιήθηκε η λειτουργία με την διύλιση αργών υψηλού περιθωρίου διύλισης, την ελαχιστοποίηση του προσθέτου (ΜΤΒΕ) για την παραγωγή βενζινών, την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικού αερίου και την μεγιστοποίηση της παραγωγής βενζινών, λόγω αυξημένης λειτουργίας της νέας Μονάδας Καταλυτικής Αναμόρφωσης (CCR), που κατεργάστηκε επιπλέον της ιδίας παραγωγής νάφθας του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης και σημαντική ποσότητα από το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας.

Η αυξημένη λειτουργία των Ελληνικών διυλιστηρίων του Ομίλου, είχε ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση της παραγωγής όσο και τη βελτίωση του παραγωγικού μίγματος με αυξημένη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως βενζίνη και ντίζελ.

Νέο μοντέλο λειτουργίας Συστήματος Ελληνικών Διυλιστηρίων Ομίλου.
Με τη λειτουργία των αναβαθμισμένων διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης αυξήθηκε σημαντικά η δυνατότητα  συνεργιών  μεταξύ των διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό πρώτων υλών που κατεργάζονται τα τρία διυλιστήρια και που προέρχεται από παραγόμενες πρώτες ύλες, που διακινούνται εσωτερικά στον Όμιλο, αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 10-15% από το 2013, με σημαντικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες αριστοποίησης σε επίπεδο εμπορίας και διακίνησης

Σχηματική απεικόνιση του νέου μοντέλου Λειτουργίας Συστήματος Ελληνικών διυλιστηρίων Ομίλου.
(πατήστε εδώ)

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΚΤΑ

Tο διυλιστήριο OKTA στα Σκόπια είναι τύπου hydroskimming. Διαθέτει μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης, τρεις μονάδες υδρογονοαποθείωσης (νάφθας, κηροζίνης και ντίζελ), μονάδες αναμόρφωσης και ισομερισμού νάφθας, μονάδα ανάκτησης LPG και ανάκτησης στοιχειακού θείου.
O εφοδιασμός του με αργό γίνεται μέσω αγωγού από το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης.

Η παραγωγή του περιλαμβάνει βενζίνες, ντίζελ, μαζούτ, καθώς και jet και υγραέρια. Όλα τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων στο διυλιστήριο της ΟΚΤΑ, με κυριότερη επένδυση τη μονάδα ανάκτησης θείου, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα και την εγκατάσταση μονάδας κατεργασίας όξινων νερών, για τον καθαρισμό τους από το υδρόθειο και την αμμωνία . Το 2009 έγιναν επενδύσεις για την ανακατασκευή της μονάδας Ισομερισμού. Το 2010 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις για την παραγωγή βενζινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
 
2 ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πέραν των πωλήσεων από τα διυλιστήρια προς εμπορικές εταιρίες, δραστηριοποιείται και στη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, μέσω των θυγατρικών εταιριών ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε., όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιριών στην Κύπρο, π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.
www.elpe-dima.gr

Στην Ελλάδα, το δίκτυο πρατηρίων της ΕΚΟ ανέρχεται σε 982  πρατήρια σε σύνολο  αγοράς  6.200 περίπου, ενώ η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ λειτουργεί άλλα 949 πρατήρια με το σήμα της BP. Οι δύο εταιρίες συνδυάζουν 11 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα  αεροδρόμια, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου, και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. 
www.eko.gr

www.hellenicfuels.gr

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σταθερό προσανατολισμό στην προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, υλοποιούν προγράμματα ελέγχου ποιότητας των καυσίμων, που διατίθενται μέσω των δικτύων τους. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται πρωτοποριακής τεχνολογίας και αξεπέραστης ποιότητας καύσιμα.

Και κατά το 2012 η ΕΚΟ συνέχισε με επιτυχία την εμπορία της ενισχυμένης αμόλυβδης βενζίνης, με πρόσθετα νέας γενιάς, την 95 ΕΚΟΝΟΜΥ. Παράλληλα βελτίωσε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με την εισαγωγή στην αγορά δύο νέων τύπων ντίζελ και πετρελαίου θέρμανσης, με πρόσθετα νέας γενιάς, το Diesel ΕΚΟΝΟΜΥ και το Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΚΟΝΟΜΥ, ισχυροποιώντας τη θέση της στη αγορά. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚ) επίσης εισήγαγε στην αγορά ένα νέο προϊόν, την ενισχυμένη  αμόλυβδη Βενζίνη ULTIMATE 95 επιδιώκοντας να προσφέρει τελευταίας τεχνολογίας διαφοροποιημένα προϊόντα στους πελάτες καταναλωτές της.
Με αυτό τον τρόπο περιορίστηκε, εν μέρει, η απώλεια της κερδοφορίας στα σημεία λιανικής πώλησης λόγω μείωσης της κατανάλωσης και αύξησης τιμών. 

3 ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ/ΧΗΜΙΚΑ

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται κυρίως σε περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων των διυλιστηρίων, όπως προπυλένιο, πολυπροπυλένιο, διαλύτες και ανόργανα, καθώς και εμπορία στην εσωτερική αγορά και σε επιλεγμένες αγορές της Μεσογείου. Μέρος της παραγωγής γίνεται στον Ασπρόπυργο, όπου παράγεται το προπυλένιο, ενώ οι περισσότερες μονάδες χημικών βρίσκονται στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basel, η οποία θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες διεθνώς.

Με βάση την συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου και πολυπροπυλενίου αποτελούν τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαγωγική δραστηριότητα προϊόντων χημικών, καθώς περίπου 60% του όγκου πωλήσεων κατευθύνεται στις αγορές της Τουρκίας, Ιταλίας και της Ιβηρικής χερσονήσου, όπου χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τις τοπικές βιομηχανίες.

4 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Το 2012, οι δραστηριότητες εστιάστηκαν στην Αίγυπτο, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς κοινοπραξίες στις περιοχές West Obayed (Δ. Έρημος)  και Mesaha (¶νω Αίγυπτος) αλλά και στην Ελλάδα με την συμμετοχή στον διαγωνισμό ανοιχτής πρόσκλησης του Ελληνικού Δημοσίου για περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) το Δεκέμβριο του 2010 μεταβίβασαν ποσοστό 70% των δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής της περιοχής W. Obayed στην εταιρεία VEGAS West Obayed Limited, η οποία ανέλαβε και την διαχείριση της κοινοπραξίας σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση Συνδιαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η συνέχιση της συμμετοχής της εταιρείας στις ερευνητικές δραστηριότητες με μειωμένο ερευνητικό κίνδυνο και δαπάνες. Η Σύμβαση μεταβίβασης των δικαιωμάτων στην Vegas εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Αιγυπτιακές αρχές στις 12 Οκτωβρίου 2011. Η κοινοπραξία το 2012 συνέχισε τις ερευνητικές εργασίες εκπληρώνοντας τις συμβατικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης και προχώρησε στην κατάρτιση μελετών και την εκτέλεση δύο γεωτρήσεων.

Η κοινοπραξία μελετά τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα για να επιλέξει τις θέσεις νέων ερευνητικών γεωτρήσεων, τις οποίες θα εκτελέσει στην περιοχή το 2013, ενώ έχει συμβατική υποχρέωση για την εκτέλεση μόνο μιας γεώτρησης.
Δεδομένης της μεταβίβασης διαχείρισης του έργου στη VEGAS τα ΕΛ.ΠΕ.  προχώρησαν σε σημαντική μείωση δαπανών υποδομής και προσωπικού του γραφείου Καΐρου, περιορίζοντάς τα στο ελάχιστο δυνατόν.

Στην περιοχή Mesaha συνεχίστηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες με την αξιολόγηση των γεωφυσικών ερευνών (μαγνητικά, βαρυτομετρικά, σεισμικά) και αποφασίστηκε η διενέργεια της  πρώτης ερευνητικής γεώτρησης, η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο 2012.

Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου 2012 διαγωνισμό ανοικτής πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς απόκτησης δικαιωμάτων Έρευνας και Παραγωγής για τρεις περιοχές στην Δυτική Ελλάδα  (Ιωάννινα, Δυτικός Πατραϊκός κόλπος και Κατάκολο). Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνέστησαν κοινοπραξία με τις εταιρίες Edison International και Melrose Resources (που αργότερα συγχωνεύθηκε από την Petroceltic International), προκειμένου να μελετήσουν από κοινού τις τρεις περιοχές για να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό. Οι τρεις εταιρείες συμμετέχουν στην κοινοπραξία με ένα τρίτο η κάθε μία και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενεργούν ως Διαχειριστής (operator). Η κοινοπραξία υπέβαλε τελικώς στις 2 Ιουλίου 2012 προσφορά για τις περιοχές Δυτικού Πατραϊκού κόλπου και Ιωαννίνων. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και η προσφορά για την περιοχή Δυτικού Πατραϊκού κόλπου αξιολογείται από ειδική επιτροπή, που συνέστησε προς τούτο  το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής στην Ελλάδα και να μελετούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να αξιολογούν κάθε επιχειρηματική ευκαιρία.

Στο Μαυροβούνιο, η τοπική κυβέρνηση το 2010 είχε ανακοινώσει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε γύρο παραχωρήσεων θαλάσσιων περιοχών και είχε ζητήσει από τις πετρελαϊκές εταιρείες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Τα ΕΛ.ΠΕ. συμμετείχαν έμπρακτα στη διαδικασία και έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου η δυνατότητα συμμετοχής τους σε μελλοντικό γύρο παραχωρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν καταρτίσει κοινοπραξία με την Ιταλική Edison και μελετούν από κοινού τα τεχνικά και εμπορικά δεδομένα των περιοχών, για να εξεταστεί η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος.
 
5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ENGINEERING)

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering), καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008,  ΕΛΟΤ1429:2008, ISO 14001 και OHSAS 18001. Κατά το 2012 απασχολούσε  προσωπικό 240  περίπου ατόμων υψηλής εξειδίκευσης.
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ  υποστήριξε ουσιαστικά το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου, καθώς και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, ως ανεξάρτητη εταιρεία, επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της με νέους πελάτες εκτός του Ομίλου και διαφοροποιεί τις υπηρεσίες της.

Η Εταιρεία πραγματοποιεί ετήσια έσοδα της τάξης των €15 εκατ., μεγάλο μέρος των οποίων αφορά σε  υπηρεσίες   που παρέχονται στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και στον ΔΕΣΦΑ.

Το 2012 συμμετείχε στις παρακάτω μελέτες και έργα:

• Έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας (υποστήριξη αναβάθμισης και σταδιακής εκκίνησης του διυλιστηρίου,  βοηθητικές μονάδες και παροχές, εγκατάσταση επεξεργασίας ελαιωδών αποβλήτων, συστήματα  αυτοματισμού DCS/ESD, κλπ.).
• Έργα αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου (νέος ατμολέβητας, σύστημα αποθήκευσης LPG, κλπ.)
• Έργα δικτύου και εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ ( ΑΦΑ Μαυρομάτι-Δόμβραινα-ΒΙΠΕ Θίσβης, Συμπιεστής Νέας Μεσημβρίας, ΑΦΑ Στεφάνι- Αλιβέρι, Α.Φ.Α. Αγ. Θεοδώρων – Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης και ανάπτυξη ολοκληρωμένου εργοκεντρικού μηχανισμού έργων).
• Έργα λοιπών πελατών (Μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων αγωγού T.A.P., Μελέτη σκοπιμότητας και υποθαλάσσιες μελέτες αγωγών Diesel και κηροζίνης στο Μαυροβούνιο, κλπ.).
• Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εταιρία WTV στην Κύπρο.
www.asprofos.gr

6  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσω των συμμετοχών στις ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 50% EDISON) και ΔΕΠΑ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, 65% Ελληνικό Δημόσιο) αντίστοιχα. Η συμμετοχή των δύο εταιριών, σύμφωνα με τις προσωρινές οικονομικές τους καταστάσεις, ανήλθε συνολικά σε €36,3 εκατ. το 2012, μειωμένη κατά 47% σε σχέση με το 2011.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισαν να προχωρήσουν στην από κοινού πώληση του Ομίλου ΔΕΠΑ ή επί μέρους εταιριών του. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ εξετάζουν την προσφορά που έχει υποβληθεί για το ΔΕΣΦΑ, ενώ θα προχωρήσουν και στην αξιοποίηση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων.
www.elpedison.gr

www.depa.gr


7  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενεργειακών προϊόντων, που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας κτλ.).
Η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου μονάδων ηλεκτροπαραγωγής  από  ΑΠΕ μέχρι το 2015 (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα κτλ), μέσω ανάπτυξης έργων σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ομίλου και άλλα, ώστε να συμβάλει στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τουλάχιστον κατά 250.000 τόνους ετησίως.
Η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες λειτουργεί ήδη Φ/Β Σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 3 έργα  συνολικής ονομαστικής ισχύος 10,5 MW.  Επίσης  αναπτύσσει 2 μονάδες βιομάζας 4,7 MW και 5 MW.
Επιπλέον η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.
www.elperes.gr


8  ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο Όμιλος συμμετέχει και στην ανάπτυξη διασυνοριακών αγωγών φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι θαλάσσιες μεταφορές επιτυγχάνονται με δύο ιδιόκτητα δεξαμενόπλοια:
Το υγραεριοφόρο «ΜΕΛΙΝΑ», το οποίο μεταφέρει προπυλένιο και LPG και το «ΕΙΡΗΝΗ», διπλού τοιχώματος και πυθμένα, για τη μεταφορά λευκών προϊόντων και VGO.

 Back to Top
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη EFG e-Solutions